คลังเก็บผู้เขียน: admin

“ธรรมะกับวัยใส รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม”(12-05-2558)

อบรมคุณธรรมนักเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองชั้นป.1-3 เรื่อง เยาวชน๕ดีกับสิ่งที่ควรมีคือศีล๕และจิตอาสา ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม

อบรมนักเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา(28-30ส.ค2556)

อบรมนักเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา(28-30ส.ค2556)

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา ชั้นม.๑-๓ ณ ศูนย์วิปัสนากลุ่มศรัทธาธรรม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม